نخستین وب سایت تخصصی فروش آنلاین بیمه درمان تکمیلی

طرح های بیمه درمان تکمیلی انفرادی تعاون


شرکت بیمه تعاون با ارائه ۴ طرح بیمه درمان تکمیلی انفرادی یا همان طرح خانواده که مشخصات آن ها در جدول تعهدات بیمه ای زیر آمده است، پاسخ مناسبی به نیازهای درمانی هم میهنان عزیز داده است. 


نکاتی در مورد حق بیمه صادره و محاسبه مبالغ مورد پرداخت

  • در صورت صدور بیمه نامه بصورت انفرادی به مبالغ فوق 15% اضافه می گردد
  • در صورت پرداخت حق بیمه بیمه بصورت اقساط به مبالغ فوق 10% اضافه می گردد
  • در صورتیکه بیمه شده تحت پوشش بیمه گر پایه ( تامین اجتماعی یا خدمات درمانی ) نباشد به مبالغ فوق 18% اضافه میگردد
  • شیمی درمانی و رادیوتراپی در سقف بستری و حداکثر تا 50% سقف بستری قابل پرداخت استچگونه بیمه درمان تکمیلی انفرادی تعاون را خریداری نماییم


  1. یکی از طرح ها را انتخاب کنید
  2. مشخصات خود و افراد تحت تکفل را وارد نمایید
  3. پس از نمایش صورت حساب حق بیمه محاسبه شده توسط سیستم، جهت ادامه روند صدور بیمه نامه می بایست ورود/ثبت نام نمایید
  4. پرسشنامه سلامت و فرم پیشنهاد بیمه را دانلود نموده و تکمیل نمایید
  5. پرسشنامه تکمیل شده و فرم پیشنهاد بیمه نامه به همراه صفحه اول و دوم شناسنامه، صفحه اول دفترچه بیمه و کارت ملی (پشت و رو) را در قسمت بارگذاری مدارک وارد نمایید
  6. جهت پیگیری روند صدور بیمه نامه می توانید به پنل خود در سایت بیمه پدیا مراجعه نمایید