نخستین وب سایت تخصصی فروش آنلاین بیمه درمان تکمیلی

درباره ما

با بیمه پدیا محدودیتی در زمینه خرید بیمه درمان تکمیلی برای شرکت های کوچک و متوسط نخواهد بود.

بیمه پدیا برای نخستین بار در کشور با همکاری تعدادی از شرکت های بیمه، نظیر بیمه تعاون،امکان صدور بیمه درمان تکمیلی برای افراد و شرکت فراهم نموده است.

مقایسه بیمه ای درمان